Spring til indhold

Coaching for medarbejdere, der er forældre til børn med særlige behov.

At være forælder til børn med særlige behov, er en yderst krævende opgave. Der er mange følelser i spil, da det er det dyrebareste vi har. Vi vil gøre alt for at vores barn trives på bedst mulig vis – om det gælder socialt, fagligt, fysisk eller/og psykisk.

Mangler din medarbejder sparring og redskaber til at håndtere deres stressede hverdag, hvor de stadig passer på sig selv, så de har ressourcerne til at stå distancen både privat og arbejdsmæssigt, kan jeg hjælpe din medarbejder med at opbygge deres robusthed og genfinde balancen og dermed undgå en sygemelding.

Med coachingforløbet lærer de:

  • At blive bevidst om egne ressourcer.

  • Blive bevidst om, hvad der stresser dem, deres stressmønstre og stresssymptomer.

  •  at sætte dem selv i centrum og opfylde egne ønsker og behov og genfinde balancen i eget liv.

  • at cope svære tanker og følelser, så de bliver i stand til at håndtere svære situationer.

  • At forblive på egen banehalvdel, så de opnår kontrol og balance og dermed undgår stress.

  • at styrke deres kommunikation, så de kommunikerer klart og tydeligt, får gennemslagskraft og får nemmere ved at sige til og fra og konflikthåndtere. 

  • At forberede dem til diverse møder samt den “svære samtale” med lederen, så de bliver i stand til at tage styringen og sætte rammerne for møderne og dermed få lettere ved at opfylde egne ønsker og behov. (Dette gør det også nemmere for lederen at have den “svære samtale”)

  • De får håndgribelige værktøjer, og kommer til at arbejde med situationer som de står i her og nu, og afprøver nye adfærdsstrategier.

Med sig hjem, får de nogle håndgribelige værktøjer, som de kan tage i brug med det samme.

Coachingen finder sted hos jer, og hver coaching har en varighed på 90 min.

Pris for forløb af 4 gange

kr. 6.000,- ex. moms. og kørsel 

Opfølgningstimer efter behov via Skype faktureres med kr. 1.500,- ex. moms.