Spring til indhold

Kurser, workshops, foredrag og individuel coaching i mental sundhed

Vi tilbyder kurser, workshops, foredrag og individuel coaching i mental sundhed.  

Nøglen til mental sundhed handler om at have positive tanker og følelser om os selv, andre og fremtiden.
Det handler om at have sunde relationer til andre, at kunne kommunikere egne ønsker og behov
samt have fokus på og bruge vores styrker, så vi opbygger vores robusthed.

På vores kurser og workshops tager vi udgangspunkt i den kognitive psykologi, der er den mest effektfulde og
evidensbaserede psykologi overfor psykiske lidelser.
Denne kombinerer vi med den positive psykologi, nogle stærke og gennemprøvede kommunikationsværktøjer
og en solid menneskelig erfaring på godt og ondt.

På alle vores forløb – kurser, workshops og individuel coaching er der hjemmearbejde,
hvorfor I skal være indstillet på at bruge tid uden for selve forløbet.

Workshop & 1/2-dagskurser

Ønsker I at forbedre den mentale sundhed i virksomheden, er workshops og ½-dagskurser et godt bud på at gøre en fælles indsats for den mentale sundhed hos jeres medarbejdere.

Mental sundhed handler bl.a. om at ændre negative tanker og følelser og uhensigtsmæssige vaner. 

Vi kan ikke ændre vaner ved blot at få viden om, hvad vi skal gøre. Vi bliver nødt til at øve og øve den nye vane, for at vi kan mestre den i vores hverdag, uden at vi tænker over det.

Derfor har vi haft stor succes med at lave forløb af 4 x 2 timers varighed med en uges mellemrum. På hvert modul, får kursisterne teori og konkrete værktøjer, som de skal hjem og øve indtil næste modul. D.v.s. de indlærer og udlærer så de opbygger selvværd og selvtillid samt mærker mening og værdi med deres nye færdigheder under hele forløbet.

Hvis I ønsker et mere individuelt forløb, kan vi sagtens koble  nogle 1:1 coaching samtaler til forløbet. 

Vores forløb henvender sig til alle medarbejdere i virksomheden.

Foredrag

Vi tilbyder foredrag om mental sundhed. Det kan bl.a. være morgenmøder, gå-hjem-møder eller et pusterum væk fra de daglige arbejdsopgaver.

Vores foredrag er en god måde at formidle viden om mental sundhed på, og giver indblik i, hvad der skal til for, at vi styrker vores mentale sundhed. Desuden vil I få konkrete værktøjer, som I kan bruge med det samme.

Vores foredrag henvender sig til alle medarbejdere i virksomheden.

Individuel coaching

Vi kommer alle sammen på et eller andet tidspunkt i modvind i vores liv, og her kan vi godt have brug for at få redskaber til at kunne navigere i stormvejret, så vi kan komme sikkert i havn.

Vi tilbyder individuel coaching, hvor vi hjælper medarbejderen med at skabe overblik over egen situation, tage ansvar og genfinde kontrollen i eget liv, via selvindsigt, håndtering af svære situationer, klar kommunikation og nye og opbyggende vaner. 

Individuel coaching henvender sig til alle medarbejdere i virksomheden.