Spring til indhold

Genfind balancen, få kontrol over 
hverdagen og undgå stress.

 • Forløb til medarbejdere, der er forældre til børn med særlige behov
 • 2 dages kursusforløb, hvor kursusdag 2 afholdes en uge efter kursusdag 1.

 

Medarbejdere der har børn med særlige behov, befinder sig hver dag i en stress situation. De kæmper en kamp for at få ressourcer og timer til at gå op i en højere enhed og samtidig føle, at de slår til både i privat- og arbejdslivet.

De føler ofte skyld, skam og dårlig samvittighed og sammenligner sig med deres kollegaer, som ikke har børn med særlige behov. Det resulterer ofte med nogle sky høje krav og forventninger til dem selv og en aftagende arbejdsglæde.

De er konstant på overarbejde og mener ikke, at det er virksomhedens problem, at de har et barn med særlige behov, hvorfor de ofte ikke involverer arbejdspladsen omkring deres situation og hvad de har behov for. 

Deres situation kan i  sidste ende være så opslidende, at det ender med en længere sygemelding, som også får konsekvenser for virksomheden.

Formål:

Formålet med kurset er at hjælpe din medarbejder med at forblive sund og rask og holde stressen for døren og genfinde balancen. Dels ved at give dem nogle meget håndgribelige værktøjer til at navigere uden om stress i deres hverdag, og dels ved at styrke deres kommunikation, så de sammen med deres leder kan finde de bedste arbejdsbetingelser, så medarbejderen kan genfinde balancen mellem arbejds- og privatliv i en krævende periode.

På kurset lærer medarbejderen:

 • hvad stress er og hvordan krop og psyke reagerer på negativ stress

 • at blive bevidst om egne stressmønstre og navigere uden om stress

 • at forblive på egen banehalvdel, opfylde egne ønsker og behov og genfinde kontrollen

 • at sætte sig selv i centrum, cope svære tanker og følelser via den kognitive læringsmodel

 • Blive bevidst om egne styrker og hvordan de arbejder bevidst med dem, så de lærer at bruge dem i balance.
 • at forberede den “svære” samtale med leder og øvrige instanser, hvor de kommunikerer klart og tydeligt deres situation og hvad de har brug for.

Udbytte:

 • Få indsigt i egne stressmønstre og hvad der stresser dem

 • At ændre uhensigtsmæssige adfærdsstrategier – herunder undvigelsesadfærd

 • Blive klædt på til ”den svære samtale” med chefen, hvor de styrer mødet og sætter rammerne, fortæller deres situation og hvad de har brug for, så det bliver lettere for begge parter at have samtalen og dermed styrke tillidsbaseret ledelse i virksomheden.

De får håndgribelige værktøjer, og kommer til at arbejde med situationer, som de står i her og nu, og afprøve nye adfærdsstrategier.

Forløbet foregår over 2 dage, med en uges mellemrum, så de får mulighed for at bruge deres nye værktøjer, som vi bl.a. følger op på, på dag 2.

Pris pr. person kr. 7.500,- ex. moms.

Prisen er inkl. dags-forplejning og materialer.