Spring til indhold

Få din borger / medarbejder godt tilbage til jobbet efter stress, kræft eller nedsat funktionsevne.

Workshop (3 timer)

Workshop for ledere, HR, sagsbehandlere, fastholdelseskonsulenter og socialrådgivere

At komme tilbage til jobbet efter en længere sygemelding med stress, kræft eller nedsat funktionsevne, skal håndteres på hver sin måde, da udgangspunktet er vidt forskellige.

Charlotte har de sidste 9 år arbejdet med at få folk tilbage til jobbet efter stress, kræft og nedsat funktionsevne. Hun har selv været gået ned med stress, og blev ramt af brystkræft i en alder af 41 år. Med andre ord, hun har prøvet det meste på egen krop, som hun bl.a. taler åbent om på denne workshop.

På workshoppen får I:

  • Viden om, hvilke udfordringer de forskellige målgrupper har og hvad deres udgangspunkt er.

  • Viden om, hvordan deres sygdomsforløb påvirker deres adfærd 

  • Hvordan I forbereder jer til samtalen med den sygemeldte.

  • Hvilke relevante spørgsmål, der skal besvares og hvad der skal tages højde for

  • Hvordan I opnår en 100% forventningsafstemning via en klar kommunikation.

  • Hvordan I laver en vellykket indkøringsplan.

Udbytte:

  • Viden og forudsætning for at lave den bedst mulige tilbage-til-jobbet-plan for din medarbejder.

  • Minimere sandsynligheden for en ny sygemelding under indkøring

  • Få den nødvendige viden, så det ikke går ud over produktiviteten i afdelingen.