Spring til indhold

Hvad er stress og hvordan kan vi forebygge stress via god kommunikation?

Workshop (3 timer)

Denne workshop henvender sig til alle, der ønsker at få viden om stress og hvordan vi via god kommunikation kan afhjælpe stress i virksomheden.

Formål:

Formålet med workshoppen er at få indsigt i måden vi kommunikerer på. Hvordan vi får en klar kommunikation, så vi minimerer stress i virksomheden. Hvordan vi kommunikere fra egen banehalvdel og hvordan vi kommunikerer egne ønsker og behov og dermed optimerer vores fokus på kerneopgaven, som er forudsætningen for arbejdslyst og arbejdsglæde og minimering af egen stress.

Indhold:

  • Hvad er stress og hvilke adfærdsændringer sker der, når vi har stress

  • Hvornår er vi på egen og anden banehalvdel

  • Hvordan lærer vi at kommunikere fra egen banehalvdel

  • Hvordan bliver vi bedre i stand til at kommunikere egne ønsker og behov og minimere vores stress

  • Hvordan lærer vi at lave en god forventningsafstemning og kommunikere klart og tydeligt

Udbytte:

  • Du lærer dine egne stresssymptomer at kende

  • Du lærer at forblive på egen banehalvdel, så du bliver i stand til at opfylde egne ønsker og behov og dermed minimere din stress

  • Du lærer at kommunikere klart og tydeligt, så krav og ressourcer stemmer overens og dermed øger din arbejdslyst og arbejdsglæde

  • Du lærer at have fokus på kerneopgaven og dermed skabe mere mening og værdi i din dagligdag.