Spring til indhold

Stresscoaching af medarbejdere og ledere, der skal tilbage til jobbet efter en længere sygemelding.

Stresscoaching handler om at få selvindsigt om egne ressourcer, hvordan vi bruger og prioriterer dem. Blive bevidst om vores stressadfærd og hvad, der stresser os, så vi bevidst kan styre uden om stress. Hvordan vi ændre negative tanker og følelser og uhensigtsmæssige vaner til positive. Hvordan vi tager styringen og ansvaret for vores eget liv og have modet, viljen og lysten til at gøre indsatsen. 

Den stressramte får håndgribelige værktøjer, og kommer til at arbejde med situationer som han/hun står i her og nu, og opbygge nye hensigtsmæssige adfærdsstrategier.

Et typisk stress coaching forløb omhandler:

  • Klarlægge medarbejderens stressniveau, så vi har et realistisk udgangspunkt for forløbet.

  • Klarlægge stressmønstre og uhensigtsmæssig adfærd

  • Selvindsigtsøvelser, så medarbejderen kan ændre uhensigtsmæssige adfærdsstrategier og styre uden om stressen

  • Værktøjer til at håndtere svære tanker og følelser

  • Værktøjer til at sige til og fra og bede om hjælp

  • Værktøjer til at kommunikere mere klart og tydeligt

  • Værktøjer til at opbygge selvværd og selvtillid

  • Handleplan for, hvordan de holder stressen for døren

  • Udarbejdelse af Indkøringsplan. Oversigt over effektive arbejdstimer og arbejdsopgaver.

Hver coaching har en varighed på 90 min.

Pris for forløb af 5 gange

kr. 7.500,- ex. moms. 

Opfølgningstimer efter behov via Skype faktureres med kr. 1.500,- ex. moms.

30 min. ledersparring og opfølgning med leder via Skype, hvis dette ønskes, faktureres med kr. 1.000,- ex. moms.