Spring til indhold

Styrk robusthed og kommunikation og undgå stress.

Kursusforløb for medarbejdere, ledere, projektledere, koordinatorer og HR

2 dages kursusforløb, hvor kursusdag 2 afholdes en uge efter kursusdag 1.

Vores hverdag er blevet mere krævende og omskiftelig og der stilles store krav til vores omstillingsparathed, effektivitet og produktivitet alt imens vi skal holde os sunde og raske. Det kan være en svær balance, der forudsætter, at vi har den nødvendige selvindsigt og robusthed til at håndtere svære situationer.

På kurset lærer medarbejderen:

  • hvad stress er og hvordan krop og psyke reagerer på negativ stress

  • at minimere egen stress

  • at forblive på egen banehalvdel, kommunikere klart og tydeligt, opfylde egne ønsker og behov og genfinde kontrollen

  • at sætte sig selv i centrum, cope svære tanker og følelser via den kognitive læringsmodel

  • At udarbejde realistiske måll og nå dem, med fokus på klare og håndgribelige delmål

Udbytte:

  • Få indsigt i egne stressmønstre og hvad der stresser dem

  • At ændre uhensigtsmæssige adfærdsstrategier – herunder undvigelsesadfærd

  • At sætte realistiske mål/delmål ud fra egne ressourcer og dermed skabe retning, mening og overblik.

De får håndgribelige værktøjer, og kommer til at arbejde med situationer, som de står i her og nu, og afprøve nye adfærdsstrategier.

Forløbet foregår over 2 dage, med en uges mellemrum, så de for mulighed for at bruge deres nye værktøjer,

som vi bl.a. følger op på, på dag 2.

Pris pr. person kr. 7.500,- ex. moms.

Prisen er inkl. dags-forplejning og materialer.