Spring til indhold

Coaching & Rådgivning

Viste du, at stressede medarbejdere i gennemsnit er 62 procent mere syge end andre medarbejdere?
At det koster op mod 1 mio. kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder?

At det koster op mod 4. mio. kr. at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kr. klassen?
At sygefraværet grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt?
(kilde. Stressforeningen).

Jeg hjælper medarbejdere og virksomheder med at undgå at blive en del af statistikken. Hvis uheldet desværre sker, at en medarbejder bliver syg af stress, hjælper jeg med at afkorte sygemeldingen, som både er til gavn for medarbejderens ve og vel og virksomhedens økonomi.

Jeg tilbyder stress- og ledercoaching samt rådgivning til ledere i forbindelse med håndtering af medarbejdere, der skal tilbage til jobbet efter stress og kritisk sygdom.

I mine coachinger tager jeg udgangspunkt i den kognitive psykologi, der er den mest effektfulde og evidensbaserede metode overfor psykiske lidelser. Denne kombinerer jeg med den positive psykologi, hvor vi bl.a. arbejder med medarbejderens styrker, og hvordan de kan komme mere i spil i hverdagen.

Stresscoaching af medarbejdere og ledere, der har udviklet stress, men som stadig er på jobbet.

Stresscoaching af medarbejdere og ledere, der skal tilbage til jobbet efter en længere sygemelding.

Coaching af medarbejdere og ledere, der skal tilbage til jobbet efter kræftforløb.

Coaching for medarbejdere, der er forældre til børn med særlige behov.

Lederrådgivning og sparring af medarbejdere med stress

Lederrådgivning og sparring af medarbejdere efter kræftforløb