Erhverv

Coaching af medarbejdere

Coaching af stressramte medarbejdere

Foredrag om stress

Foredrag om stress og kommunikation eller forebyg og spot stress

Tilbagevenden til job efter sygdom

Tilbagevenden til job efter kritisk sygdomsforløb

Ledersparring

Ledersparring omkring medarbejdere med stress eller kritisk sygdom

COACHING
Stressramte medarbejdere

Med et forløb hos Cognitus starter vi med at finde dit stressniveau, så vi har et realistisk udgangspunkt for forløbet. Som noget af det første bliver du sat i gang med at lave en stress dagbog, så du bliver bevidst om egen stress og hvad der skaber stressen. Du får håndgribelige værktøjer til at ændre uhensigtsmæssige leve- og arbejdsvaner. Du vil lære at sætte dig selv i centrum, cope svære tanker og følelser, sige fra og til, forblive på egen banehalvdel, så du bliver i stand til at genvinde kontrollen og dermed tage et aktivt ansvar. Du får håndgribelige værktøjer, og kommer til at arbejde med situationer som du står i her og nu, og opbygger nye hensigtsmæssige adfærdsstrategier.

FOREDRAG
Stress og kommunikation 

Styrk din kommunikation og undgå stress. Når alt kommer til alt, opstår stress, når vi ikke kommunikerer klart og tydeligt. Når vi formoder mere end godt er og ikke får spurgt nok ind. Her opstår problemet, da vi mister kontrollen, som er årsag til mange negative tanker og følelser og dermed stress. I får viden om, hvordan stress opstår, hvorfor vi agerer som vi gør, når vi har stress og hvordan I kan afhjælpe problemet.

FOREDRAG
Forebyg og spot stress

I får viden om, hvad stress er, hver der sker i krop og hjerne, og hvorfor og hvordan vores adfærd ændrer sig, når vi får stress og dermed blive i stand til at spotte stress hos os selv og andre. I får værktøjer til, hvordan I kan forebygge stress med enkle og brugbare dagligdagsværktøjer.

COACHING
Tilbagevenden til job efter kræftforløb

Cognitus kan hjælpe din medarbejder med at vende tilbage til jobbet efter et kræftforløb. Vi tilbyder coaching og støtte, så medarbejderen kommer helt tilbage til jobbet uden stress. Vi hjælper dem til at cope svære tanker og følelser, håndtere nye værdier, blive bevidst om egne ressourcer og forblive på egen banehalvdel.  Vi har dialogen mellem medarbejder og chef, så I får den optimale forventningsafstemning.

COACHING
Ledersparring af kræftramte medarbejdere

Cognitus kan hjælpe din medarbejder med at vende tilbage til jobbet efter et kræftforløb. Vi tilbyder konsulentassistance og kan være den støttende funktion, der får den sygemeldte tilbage til arbejdet i det rette tempo via coaching lektioner med den sygemeldte og rådgive og yde sparring med lederen under indkøringsperioden.

COACHING
Stresshåndtering og ledersparring

Jeg giver dig værktøjer og viden til, hvordan du håndterer en stressramt medarbejder, og hvilke ting du skal være særlig opmærksom på ved den stressramte medarbejder. Jeg vil være din sparringspartner og hjælpe dig med “den svære samtale” med medarbejderen, hvor du forbliver professionel nysgerrig i din kommunikation. Jeg vil hjælpe med at lave indkøringsplan, optrapning af arbejdsopgaver og next step.

KURSUS
Stresskursus for forældre til børn med særlige behov

På kurset lærer du at sætte dig selv i centrum, cope svære tanker og følelser, forblive på egen banehalvdel, så du bliver i stand til at opfylde egne ønsker og behov.

Du lærer at håndtere de offentlige instanser på en mere imødekommende måde, hvor du styrker kommunikationen, så du på bedst mulig vis får kontrol, som er en forudsætning for ikke at gå ned med stress.

Du får håndgribelige værktøjer, og kommer til at arbejde med situationer som du står i her og nu, og afprøver nye adfærdsstrategier.

  1. Afklaring over dit stress-niveau samt varighed
  2. Overblik over mulige årsager til din stress
  3. Afdækning af dine personlige stress-mønstre
  4. Føre en anti-stress dagbog og blive opmærksom på daglige belastninger
  5. Få lagt en personlig handleplan for et liv uden stress