Erhverv

Coaching af medarbejdere

Coaching af stressramte medarbejdere

Foredrag om stress

Foredrag om stress og kommunikation eller forebyg og spot stress

Tilbagevenden til job efter sygdom

Tilbagevenden til job efter kritisk sygdomsforløb

Ledersparring

Ledersparring omkring medarbejdere med stress eller kritisk sygdom

COACHING
Stressramte medarbejdere

I et coachforløb hos mig, starter vi med at finde dit stressniveau, så vi har et realistisk udgangspunkt for forløbet. Som noget af det første bliver du sat i gang med at lave en stress dagbog, så du bliver bevidst om egen stress og hvad der skaber stressen.

Du får håndgribelige værktøjer til at ændre uhensigtsmæssige leve- og arbejdsvaner. Du vil lære at sætte dig selv i centrum, cope svære tanker og følelser, sige fra og til, forblive på egen banehalvdel, så du bliver i stand til at genvinde kontrollen og igen tage styringen over din hverdag.

Du får håndgribelige værktøjer, og kommer til at arbejde med situationer, som du står i her og nu, og opbygger nye hensigtsmæssige adfærdsstrategier.

FOREDRAG
Stress og kommunikation 

Styrk din kommunikation og undgå stress. Når alt kommer til alt, opstår stress, når vi ikke kommunikerer klart og tydeligt. Når vi formoder mere end godt er og ikke får spurgt nok ind. Her opstår problemet, da vi mister kontrollen, som er årsag til mange negative tanker og følelser og dermed stress. I får viden om, hvordan stress opstår, hvorfor vi agerer som vi gør, når vi har stress og hvordan I kan afhjælpe problemet.

Varighed: 11/2 – 2 timer

FOREDRAG
Forebyg og spot stress

Forebyg og spot stress. I får viden om, hvad stress er, hver der sker i krop og hjerne, og hvorfor og hvordan vores adfærd ændrer sig, når vi får stress og dermed blive i stand til at spotte stress hos os selv og andre. I får værktøjer til, hvordan I kan forebygge stress med enkle og brugbare dagligdagsværktøjer.

Varighed: 11/2 – 2 timer


Mine foredrag kan blive tilrettet efter jeres ønsker. Så lad os tage en snak om jeres ønsker og behov.

COACHING
Tilbagevenden til job efter kræftforløb

Jeg kan hjælpe din medarbejder med at vende tilbage til jobbet efter et kræftforløb. Jeg tilbyder coaching og støtte, så medarbejderen kommer helt tilbage til jobbet uden stress. Jeg hjælper medarbejderen til at cope svære tanker og følelser, håndtere nye værdier, blive bevidst om egne ressourcer og forblive på egen banehalvdel.  

Jeg har dialogen mellem medarbejder og leder, så I får den optimale forventningsafstemning og bliver bevidst om forløbets længde, så I kan planlægge fremadrettet. I får sparring omkring, hvilke problemstillinger og senfølgere en kræftpatient har, og hvilken påvirkning det har på det personlige plan og på det arbejdsmæssige plan.

COACHING
Ledersparring af kræftramte medarbejdere

Jeg kan hjælpe lederen med sparring og rådgivning, når en medarbejder efter et kræftforløb skal tilbage til jobbet. Der kan være en stor berøringsangst for en leder og følelsen af et stort ansvar, der bliver placeret på lederens skuldre, der kan skabe en stor stresstilstand.

Jeg kan klæde lederen på til at håndtere en kræftpatients tilbagevenden til jobbet. Jeg kan være den støttende funktion, der får den sygemeldte tilbage til arbejdet i det rette tempo via coaching lektioner med den sygemeldte og rådgive og yde sparring med lederen før, under og efter indkøringsperioden.

COACHING
Stresshåndtering og ledersparring

Jeg giver lederen værktøjer og viden til, hvordan de håndterer en stressramt medarbejder, og hvilke ting de skal være særlig opmærksom på ved den stressramte medarbejder. Jeg vil være deres sparringspartner og hjælpe dem med “den svære samtale” med medarbejderen, hvor de forbliver professionel og nysgerrige i deres kommunikation. Jeg vil hjælpe med at lave indkøringsplan, optrapning af arbejdsopgaver og next step.

KURSUS
Stresskursus for medarbejdere, der har børn med særlige behov

Der er flere og flere unge, der har det skidt og har særlige behov. De har bl.a. skoleværge, stress, angst og depression. De kan have ADHD, autisme eller have et handicap, der kræver hjælp fra det kommunale system. Der er helt sikkert nogle af dine medarbejdere, der er pårørende, og som står i en svær situation idag, fordi de hver dag kæmper en kamp for at få ressourcer og timerne til at slå til, og samtidig have følelsen af, at de slår til både i privatlivet og i arbejdslivet. De er i en evig stresstilstand, som i sidste ende også bliver virksomhedens problem.

Med et stressforløb, lærer medarbejderen at minimere deres stress. De lærer at sætte sig selv i centrum, cope svære tanker og følelser, forblive på egen banehalvdel, så de bliver i stand til at opfylde egne ønsker og behov.

De lærer at forberede sig til den “svære” samtale med leder og øvrige instanser, hvor de kommunikerer klart og tydeligt deres situation og hvad de har brug for, så de opfylder egne ønsker og behov og genvinder kontrollen, som er en forudsætning for ikke at gå ned med stress.

De får håndgribelige værktøjer, og kommer til at arbejde med situationer som de står i her og nu, og afprøve nye adfærdsstrategier.