Spring til indhold

Kurser & Workshops

Medarbejderes energi, trivsel og motivation er altafgørende for virksomhedens resultat. Medarbejderne er maskineriet, der får hjulene til at køre. Men ligesom vores bil, skal medarbejdere også have et service-chek og blive tanket op med ny energi. Det kræver, at vi får mulighed for at stoppe op og slippe autopiloten. Tage et step væk fra dagligdagen, skabe os et overblik og genfinde kontrollen, så vi igen kan sætte os bag rettet og styre henimod målet. 

Desværre kan medarbejdere også komme ud for, at maskineriet går i stykker og en sygemelding bliver uundgåelig af den ene eller anden årsag. Så gælder det om at få de rette reservedele og lægge en god plan for tilbagevenden til arbejdet. 

Processerne kan jeg hjælpe jer med.

Jeg tilbyder kurser og workshops inden for forebyggelse af stress, stresshåndtering og kommunikation.

På alle mine kurser og workshops tager jeg udgangspunkt i den kognitive psykologi, der er den mest effektfulde og evidensbaserede psykologi overfor psykiske lidelser. Denne kombinerer jeg med den positive psykologi, nogle stærke og gennemprøvede kommunikationsværktøjer og en solid menneskelig erfaring på godt og ondt.

Genfind balancen, få kontrol over hverdagen og undgå stress

Kursusforløb til medarbejdere, der er forældre til børn med særlige behov. 

2 dages kursusforløb, hvor kursusdag 2 afholdes en uge efter kursusdag 1.

Har du en medarbejder, der har barn med særlige behov, og som har svært ved at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. En medarbejder, som udviser manglende energi og engagement og som har mistet overblikket? Så er dette 2 dages forløb relevant for din medarbejder.

Styrk din robusthed og kommunikation og undgå stress

Kursusforløb for medarbejdere, ledere og HR

2 dages kursusforløb, hvor kursusdag 2 afholdes en uge efter kursusdag 1.

Har du en medarbejder, der har kørt lidt for længe på autopiloten, som er begyndt at indordne sig og er begyndt at udskyde opgaver, lave fejl og miste motivationen? En medarbejder der er begyndt at undgå frokostpausen og øvrige sociale begivenheden? Så er dette 2 dages forløb relevant for din medarbejder.

Hvad er stress og hvordan kan vi forebygge stress via god kommunikation?

WORKSHOP 3 TIMER

Oplever I, at tempoet er højt og tonerne går højt i teamet. At kommunikationen er blevet mangelfuld og kollegaerne famler i blinde og stresser rundt? Så er denne workshop relevant for jer.

Få din medarbejder/borger godt tilbage til jobbet efter stress, kræft eller nedsat funktionsevne

WORKSHOP 3 TIMER

Workshop for ledere, HR, sagsbehandlere, fastholdelseskonsulenter og socialrådgivere

At komme tilbage til jobbet efter en længere sygemelding med stress, kritisk sygdom eller nedsat funktionsevne, skal håndteres på hver sin måde, da udgangspunktet er forskelligt.